AUTORSKÉ TISKY, ILUSTRACE, KOLOROVANÉ KRESBY  

Pantheria / Autorské tisky  I.–X. 

                Kombinovaná technika, papír, 14 x 24 cm / 2002

Pantheria / Autorské tisky  II.–X. 

                 Kombinovaná technika, papír, 14 x 24 cm / 2002

Pantheria / Autorské tisky  III.–X. 

                 Kombinovaná technika, papír, 14 x 24 cm / 2002

Pantheria / Autorské tisky   IV.–X. 

                Kombinovaná technika, papír, 14 x 24 cm / 2004

Pantheria / Autorské tisky V.–X.

                 Kombinovaná technika, papír, 14 x 24 cm / 2003

Pantheria / Kolorované kresby  I.–XII. 

                                    Kombinovaná technika, papír, 14 x 14 cm / 1999-2000

Pantheria / Kolorované kresby  II.–XII. 

                                    Kombinovaná technika, papír, 14 x 14 cm / 1999-2000

Pantheria / Kolorované kresby  III.–XII. 

                                    Kombinovaná technika, papír, 14 x 14 cm / 1999-2000

Pantheria / Kolorované kresby IV.-XII.

                                    Kombinovaná technika, papír, 14 x 14 cm / 1999-2000

TVÁŘE VE ZDI A JINÉ PŘÍBĚHY

V souladu s návodem, který Leonardo da Vinci zaznamenal v článku 16 (Jak dáti podnět obrazotvornosti) ve svých Úvahách o malířství („Budeš-li se dívat na opelichané a zašpiněné zdi… můžeš tam viděti sestavy a podoby různých zemí (map), bitev rozmanitých, hbité pohyby osob, neobvyklé výrazy obličejů, oděvy, a jiných věcí do nekonečna, protože ve změti věcí důmysl se vzchopuje k novým vynalézavostem.“ Překlad F. Topinka) se z potemnělých skvrn při obtažení kontur a jejich lokálním dokreslením čajovým louhem nebo popelem vyloupával předtím utajený bestiář: roztodivné šelmy, žraločí hlavy, králíci, ptačí reje ve společnosti rozmanitých a mnohdy groteskních lidských tváří…

Pavel Panoch


Kolorovaný tisk, kresba I.-XXIV.

                                     Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

Kolorovaný tisk, kresba II.-XXIV.

Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

Kolorovaný tisk, kresba III.-XXIV.

                                      Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

Kolorovaný tisk, kresba IV.-XXIV.

                                      Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

Kolorovaný tisk, kresba V.-XXIV. 

                                      Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

Kolorovaný tisk, kresba VI.-XXIV.

                                     Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

Kolorovaný tisk, kresba VII.-XXIV. 

                                      Kombinovaná technika, kresba, papír, 59 x 42 cm / 2017

ILUSTRACE


Ivan Martin Jirous – Magorův noční zpěv (Maťa, 2013)

Impulsem k dalšímu Krejcarovu cyklu „Tváře ve zdi“ v poloze výtvarného doprovodu doplňujícímu Jirousovu sbírku Magorův noční zpěv (Maťa 2013), byla stavební úprava vlastního heřmanoměsteckého domu, vyvolaná rozpadající se kuchyňskou zdí narušenou nezdolnou vegetací vestárie…

Magorův noční zpěv  

Magorův noční zpěv  

Magorův noční zpěv  

k básni / Adventní II. 

Magorův noční zpěv  

k básni / Gargone odnášej

Magorův noční zpěv

                                         k básni / Na Neklance  (Petru Bohunovskému)

Ivan Martin Jirous – Akrostichy (Maťa, 2015)


Příležitostné texty akrostichů, prastaré básnické formy šifrující jména do počátečních písmen
či slabik pod sebou následujících veršů, chystal Ivan Martin Jirous od počátku 90. let.
Jejich soubor, edičně připravený do jednoho svazku Martinem Machovcem pro nakladatelstvím Maťa, kde vyšel v roce 2015, doprovodil Libor Krejcar cyklem tapetáží nazvaným „Na křídlech“ (2011–2015).

  Ivan Martin Jirous – Rok krysy (Maťa, 2016)

Jsem povolán mluvit tady o tom sousoší, protože jsou to – respektive původně
to byly – mumie potkánků z mýho statku v Prostředním Vydří, který jsem tam měl jako dekoraci
na parapetu okna. Liborovi se to zalíbilo a nalhal mi že z toho udělá nějaký otisky
a pak to použije – dá – do soch nějak…

                                                                                                                     Ivan Martin Jirous

Z cyklu / Magorovi strážci  I.–III. / 2002

Z cyklu / Magorovi strážci  II.–III. / 2002

               Z cyklu / Magorovi strážci  III.–III. / 2002 

Ivan Martin Jirous – Ochranný dohled (Maťa, 2017)

Ochranný dohled 

k básni / 16.6. 85 III.

Ochranný dohled 

k básni / 28. 6. 85 I.

Ochranný dohled

k básni / 21. 7. 85 I.

Ochranný dohled 

k básni / 30. 7. 85

Ivan Martin Jirous - Magorův ranní zpěv, Magorova Děťátka

                                            (Maťa, 2018)

Magorův ranní zpěv, Magorova děťátka 

Magorův ranní zpěv / k básni / Píseň Eskymácká

Magorův ranní zpěv, Magorova děťátka 

Magorova děťátka / k básni / Tomo-e

Magorův ranní zpěv, Magorova děťátka

  Magorova děťátka / k básni /Pod klenbou plnou ..

Magorův ranní zpěv, Magorova děťátka 

 Magorův ranní zpěv / k básni /  Koncert Plastic People 20. 12. 1975