TVORBA

„Libor Krejcar je sochař prázdnoty a tělesnosti. Skeletů, při nichž se mi vybavuje úryvek Michauxovy básně: Je to jen malá dírka v mých prsou, ale fičí v ní strašlivý vítr… Není jisté zda vítr, který by mohl provívat Krejcarovy sochy, je ten, který věje, kam chce. Při Liborově ostré křesťanské orientaci to není vyloučeno.“

                                                                                                                              I. M. Jirous