KOLÁŽE, TAPETÁŽE

 MADONY - NYMFY

Pantheria / Madonny – Koláže  I.–XXX. 

                                 Papír, karton 100 x 70 cm / 2007-2008

Pantheria / Madonny – Koláže  II.–XXX. 

                                  Papír, karton 100 x 70 cm / 2007-2008

Pantheria / Madonny – Koláže  III.–XXX. 

                                  Papír, karton 100 x 70 cm  / 2007-2008

Pantheria / Madonny – Koláže  IV.–XXX.

                                  Papír, karton 100 x 70 cm  / 2007-2008

Pantheria / Madonny – Koláže  V.–XXX.

                                  Papír, karton 100 x 70 cm  / 2007-2008

NA KŘÍDLECH

Z AKROSTICHŮ A JINÝCH BÁSNÍ I. M. J. / TAPETÁŽE

Cyklus tapetáží nazvaný „Na křídlech“ vytvořil Libor Krejcar v letech 2011–2015. Na dřevěném podkladě polepeným fóliemi kopií Magorových rukopisů (jde vesměs o kratší texty příležitostně zaznamenávané v běhu každodenních básníkových denních i nočních poutí na útržky sešitů, pomačkaných papírů či hospodských účtenek, nesčetněkrát macerovaných rozlitými alkoholy
a promáčených dešti) vyrůstají podobně tapetovaná křídla z lité sádry. Odkaz na andělské
bytosti a jejich perutě nacházíme až emblematicky nesčetněkrát připomenutý v Jirousových básních jako příznak marné (a v důsledku marnivé) lidské touhy po sférách, které jsou
smrtelníkům navždy odepřeny…

                                                                                                                                     Pavel Panoch

 Na křídlech  I.–XX. 

             Kombinovaná technika, dřevo papír sádra, 81 x 81 cm / 2012-2013

 Na křídlech  II.–XX.

             Kombinovaná technika, dřevo papír sádra, 81 x 81 cm  / 2012-2013

 Na křídlech  III.–XX. 

              Kombinovaná technika, sádra, dřevo, papír, výška 25 cm / 2012-2013  

 Na křídlech  IV.–XX.

              Kombinovaná technika, dřevo papír sádra, 81 x 81 cm / 2012-2013 

 Na křídlech  V.–XX.

            Kombinovaná technika, dřevo papír sádra, 81 x 81 cm  / 2012-2013

PANTHERIA – HEAD / TAPETÁŽE

Pantheria / Hlavy – tapetáže  I.–XX.

              Kombinovaná technika, sádra, dřevo, papír, výška 25 cm / 2012-2013

Pantheria / Hlavy – tapetáže  II.–XX. 

              Kombinovaná technika, sádra, dřevo, papír, výška 25 cm / 2012-2013

Pantheria / Hlavy – tapetáže  III.–XX. 

              Kombinovaná technika, sádra, dřevo, papír, výška 25 cm / 2012-2013 

Pantheria / Hlavy – tapetáže   IV.–XX.

              Kombinovaná technika, sádra, dřevo, papír, výška 25 cm  / 2012-2013

Pantheria / Hlavy – tapetáže  V.–XX.

              Kombinovaná technika, sádra, dřevo, tabákové listy, výška 25 cm  / 2012-2013