TAMERS OF FLOWERS

Libor Krejcar nechová k přírodě lásku. Láska je vyhražena bytostem stejného druhu (ať jede o ženu či muže). Krejcar přírodu bytostně vnímá. 
Nikoli náhodou je vyučeným řezbářem. Vždyť i dřevo (již neolistěné) 
je součástí bytosti živé – lhostejno, zda živé nyní či kdysi. 
Krejcarova hudba (nejenom jeho, kapela se na ni podílí) se snaží 
– a daří se jí to – stát se přírody součástí…      

                                                                                                   I. M. Jirous

O KAPELE

ČLÁNKY – RECENZE

FOTO

CD – DVD