KRESBY OHNĚM

Vzezření hlav, na hranici lidských a zvířecích rysů, tak nezachycuje žádného konkrétního člověka, ale snad jakousi podstatu lidství. Útrpné tváře, v nichž je neznatelně obsaženo znamení kříže,
se obracejí s obavami k Bohu. Svou netělesností, která je umocněna křehkou obrysovou linií,
jako by se chtěly vymanit z krutosti a svárů tohoto světa. Nemožnost takovéhoto úniku je
ale přítomna v horizontální lince, jež se vine mezi některými z kreseb jako v metafoře krajiny lidského těla či obecněji právě pozemského světa. 

                                                                                                                           Marianna Placáková

Z cyklu Hlavy I. – XX. 

                             Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm / 2000

Z cyklu Hlavy II. – XX. 

                             Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm  / 2000

Z cyklu Hlavy III. – XX. 

                             Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm  / 2000

Z cyklu Hlavy IV. – XX.

                             Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm / 2000

Z cyklu Zvířata I. – X.

                             Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm  / 2000

Z cyklu Zvířata II. – X. 

                              Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm  / 2000

Z cyklu Zvířata III. – X. 

                              Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm  / 2000

Z cyklu Zvířata IV. – X. 

                               Papírová lepenka, zápalné šňůry 100 x 70 cm  / 2000