SOCHY / PLASTIKY / RELIÉFY

Kočky jsou povětšinou budovány z řezbářsky dokonalé transparentní sítě symetrických vzorců, dekorativní struktura je postavena proti sugestivní monumentalitě se stopami určité osamělosti. Monumentální formy jejich těl jsou někdy odlévány do bronzu, patinovány nebo zlaceny, do řezaných pak zase najednou vstoupí lišty zlacených florentinských rámů, jejichž dekorativnost nabízí další z mnoha variant vyprázdněnosti symbolu…

                                                                                                                                                Jan Rous

BRONZ – METAL

Pantheria – Florentina 

                              Bronz, výška 96 cm / 2010

Emma 

                     Bronz, 90 x 86 cm / 2014

                                                                                                         VÍCE V DEPOZITU

Pantheria – Áně a Mopovi 

                     Bronz, 25 x 25 cm / 2012

Pantheria 

                    Kov, 96 cm / 1999

Pantheria 

                      Kov, 96 cm / 1997-1998

Pantheria 

                      Kov, 96 cm / 1988-1989

                                                                                             VÍCE V DEPOZITU

142

Krejcar se k náboženské metafoře obrací i vědomě – v sérii odlitků lidských těl, započaté Sv. Vincentem v roce 1990, z něhož se stal nakonec Dvojjediný, zrcadlový protiportrét připomínající karetní figuru. Postupně vznikají plastiky křižování, lotři po pravici a levici Páně s potetovanými těly, Padlý anděl neboli Konec myslivosti v Čechách, odlitky hrudi lotra z Edenu, z nichž jednu pokrývají například litery Desatera. Všechny tyto plastiky a reliefy stvrzují ambivalentnost symbolů. Těla přátel a kumpánů z okraje našeho světa jsou poznamenány atributy, znaky a symboly jejich absurdního povýšení.

                                                                                                                                               Jan Rous

 

 V zahradě Eden

                       Kov, výška 80 cm / 1990-1994

Záda s rybou 

                        Kov, výška 80 cm / 1990-1994

Ryba

                        Kov, výška 80 cm / 1990-1994

Padlý anděl 

                        Kov, 110 x 130 cm / 1990-1994

Dvojjediný 

                         Kov, 100 x 60 cm / 1990-1992

Plivači ohně

                       Kov, 50 x 50 cm / 1990

                                                                                         VÍCE V DEPOZITU

Sen zubní laborantky

Nezabýval jsem se v těchto útržcích Krejcarovým raným dílem, v němž je Neprašův vliv ještě zřetelný (Sen zubní laborantky, Partie pro Marcela Duchampa). Není důležité, zda učinil nebo učiní tělem slova Leonarda da Vinciho:

„Nestojí za nic žák, který nepředstihne svého učitele.“

Podstatné je, že to je už cesta jeho vlastní…
                                                                                          Ivan Martin Jirous


Sen zubní laborantky 

                       Kov 60 x 80 cm / 1989

Sen zubní laborantky - rozhovor 

                      Kov, 80 x 120 cm / 1989  

Sen zubní laborantky – Partie pro Marcela Duchampa 

                      Kov, 50x 50 cm  / 1991

Etue pro Naďu P. a Karla N.  I. – VIII. 

                       Kov, 75 x 45 cm / 1988-1989

Etue pro Naďu P. a Karla N.  II. – VIII. 

                      Kov, 75 x 45 cm / 1988-1989

Etue pro Naďu P. a Karla N.  III. – VIII. 

                      Kov, 75 x 45 cm / 1988-1989

Etue pro Naďu P. a Karla N.  IV. – VIII. 

                       Kov, 75 x 45 cm / 1988-1989

                                                                     VÍCE V DEPOZITU

WOOD

Pantheria – Florentina 

                         Kombinovaná technika, zlacené dřevo, výška 96 cm  / 1994

Pantheria 

                        Kombinovaná technika, dřevo, papír, výška 96 cm / 1996

Pantheria – Magorova Valdická 

                         Kombinovaná technika, dřevo, výška 96 cm / 1983-1989

Pantheria 

                         Dřevo, výška 96 cm / 1991-1992

Pantheria 

                          Dřevo, výška 96 cm / 1984-1985

Pantheria

                          Dřevo, výška 196 cm / 1997

Rejnok I. - III. 

Dřevo, 200 x 110 cm  / 1995

Sen zubní laborantky

                           Polychromované dřevo, 60 x 70 cm / 1988-1989

Krajiny těla

Ještě v polovině 80. let vznikla první verze Krajiny těla. Byla nejprve znakem základní lidské intimity, citovým otiskem. Z šifer těla, z malých grafických
a dotykových znaků vznikla pak nejprve řada monumentálních řezaných reliéfů, které intimitu převedly do sochařského problému. Na konci 90. let se však objevují jako drobné reliéfní znaky, jsou znich vytvářeny dvojice a reliéfy
a jsou zlaceny. Staly se z nich ikony intimní něhy, jednoho zmála záchytných
bodů našich životů…  

                                                                                                                 Jan Rous


Krajiny těla I. – VIII. 

                             Zlacené dřevo, výška 240 cm / 1997-1998

Krajiny těla II.

                              Zlacené dřevo, 80 x 60 cm / 1997-1998

Krajiny těla III. 

                             Zlacené dřevo, 80 x 60 cm / 1997-1998

Krajiny těla IV. 

                             Zlacené dřevo, 80 x 60 cm / 1997-1998

Krajiny těla I. – X. 

                             Polychromované zlacené dřevo, 41 x 38 cm / 1998-1999

Krajiny těla II. – X. 

                              Polychromované zlacené dřevo, 41 x 38 cm / 1998-1999


Krabička kouzel – Čekání na Sáďu 

                               Dřevo, 90 x 45 cm / 1995

Šachovnice pro Marcela Duchampa 

                              Dřevo, 65 x 40 cm  / 1988

                                                                                      VÍCE V DEPOZITU

Veraikony

Navenek jsou to oválné skelety. Bez sochařova výkladu, jenž je stručně obsažen v názvu (Veraikon), by nám evokovaly nejspíš šermířské kukly, masky hokejových brankářů. Šerm je ostatně jedna z nejdůležitějších dovedností zenu. Nenechme se zmást Krejcarovým katolicismem. Víme, že nejvyhraněnější polohy evropské středověké mystiky rezonují s duchovními proudy východních náboženství
(Tibet, zenbuddhismus). 

                                                                                                        Ivan Martin Jirous                   

                                                                                                                               

Z cyklu Veraikon I. – X. 

                             Polychromované a zlacené dřevo, 76 x 57 cm / 1998

Z cyklu Veraikon II. – X. 

                             Polychromované a zlacené dřevo, 76 x 57 cm / 1998

Z cyklu Veraikon III. – X. 

                             Polychromované a zlacené dřevo, 76 x 57 cm / 1998

Z cyklu Veraikon IV. – X. 

                              Polychromované a zlacené dřevo, 76 x 57 cm / 1998

                                                                                      VÍCE V DEPOZITU

PLASTER

Pantheria – Navždy spolu 

                Polychromovaná sádra, 25 x 30 cm /model bronz/  2012


Pantheria – z cyklu Strážci I. – VIII. 

               Polychromovaná sádra, 69 x 25 cm (model bronz) / 2012

Pantheria – z cyklu Strážci II. – VIII. 

              Polychromovaná sádra, 69 x 25 cm (model bronz) / 2012

Pantheria – z cyklu Strážci III. – VIII. 

              Polychromovaná sádra, 69 x 25 cm (model bronz) / 2012

Pantheria – z cyklu Strážci IV. – VIII.

             Polychromovaná sádra, 69 x 25 cm (model bronz) / 2012

                                                                                                                          VÍCE V DEPOZITU

Madony

V pohledu sfing, jejichž výraz je právě to, co se nedá popsat, to, co nutně musíme vidět, abychom pochopili, v tom pohledu není přítomen jediný hodnotící výrok. Bůh je „mimo dobro a zlo“.
Žádná z kočiček obsah své hrudi nebo dlaní nehodnotí (ano, mají dlaně, vlastně většina z nich
by se dala spíše k Bohu přirovnat k Panně Marii, Madoně, ženskému principu, který chrání
a uzdravuje, ale je zároveň nevyzpytatelně nebezpečný a rozumem neproniknutelný;
Libor ve svých sochách zase někdy vidí anděly), nepovažuje ho za zlý. Ani smrtelné škleby potkanů nejsou v jazyce sfing „zlé“. Cokoli z našeho vlastního utrpení bychom tak mohli vložit
do nitra sfingy a pozorujíce její pohled a postoj, význam utrpení by se tím pohledem proměnil. Někdy i ironicky – některé z koček se tajně ušklíbají. Jak se snad někdy Bůh ironicky ušklíbá,
když nás vidí, jak si stěžujeme na různé překážky, jako by si voják, který chtěl do války,
stěžoval na to, že musí bojovat…

                                                                                                                                  Františka Jirousová

Pantheria / Madonny – z cyklu Lesní hřbitovy I. – XX.

                                 Polychromovaná sádra, výška 96 cm / 2002-2007

 Pantheria / Madonny – z cyklu Lesní hřbitovy II. – XX. 

                   Polychromovaná sádra, výška 96 cm / 2002-2007

 Pantheria / Madonny – z cyklu Lesní hřbitovy III. – XX. 

                   Polychromovaná sádra, výška 96 cm / 2002-2007

Pantheria – z cyklu Lesní hřbitovy 

                                Polychromovaná sádra, výška 91 cm / 2002-2003

Pantheria / Hlavy – z cyklu Lesní hřbitovy I. – XV. 

                    Kombinovaná technika, sádra, dřevo, kosti, výška 25 cm / 2003-2004

Pantheria / Hlavy – z cyklu Lesní hřbitovy II. – XV. 

                   Kombinovaná technika, sádra, dřevo, kosti, výška 25 cm / 2003-2004

Pantheria / Hlavy – z cyklu Lesní hřbitovy III. – XV.

                   Kombinovaná technika, sádra, dřevo, kosti, výška 25 cm / 2003-2004

                                                          VÍCE V DEPOZITU – SOCHY, PLASTIKY, RELIÉFY