TEXTY

                                     MEZI NEBEM A ZEMÍ

                                                                                

1. KOSTELNÍ

ROVNÁ ČÁRA NA ZDI

KŘIVÁ VEDLE NÍ

KDO BYL PRVNÍ

BUDE POSLEDNÍ

I TAK SE ROZEDNÍVÁ

NEBO PŘIPOZDÍVÁ

NA SLZY NEZBYLO

Z OČÍ JEN

HORKEJ VZDUCH

A SVÍTÁNÍ JE VAROVÁNÍ


PODIVNÝ MYŠLENKY

NA ZUBECH

SVĚDOMÍ

PAPÍROVÝ TRNY

NA STROMECH

POZNÁNÍ

HOŘÍCÍ MASKY

NA TVÁŘÍCH

CHLADU

NEVIDITELNÝ SLOVA

NA DECHU

ČASU


BAREVNÝ SKVRNY

NA PLÁTNECH

DROGY

VOSKOVEJ SVĚT

V LABIRYNTU

OHNĚ


V NÁRUČÍ NOC

RYBY NESE

V NÁRUČÍ NOC

RYBY NESE

V NÁRUČI NOC

RYBY NESE

V NÁRUČI NOC

RYBY NESE

JEN DVOUHLAVEJ PES ULICEMA CHODÍ


2. TUŠENÍ

TAK JAKO BĚLMO OČÍ TVÝCH

VIDĚL JSEM SLZY

VE DLANÍCH

NEBO SNAD SÁDRU

VE SVAZÍCH

ŽELEZNEJCH HOR

TAM KOČKÁM DO TMY

OČI SVÍTÍ I VE DNE

NEBO JSI TO TY

PANE


TAK JAKO BĚLMO OČÍ TVÝCH

VIDĚL JSEM SLZY

VE DLANÍCH

NEBO SNAD SÁDRU

VE SVAZÍCH

ŽELEZNEJCH HOR

TAM KOČKÁM DO TMY

OČI SVÍTÍ I VE DNE

NEBO JSI TO TY

PANE


3. JIZVY

TĚLA ZVÍŘAT

SÁDROU POKRYTÝ

OTISKY BYTÍ

OTISKY BYTÍ

OTISKY BYTÍ A VODY ROZLITÝ


OBRAZY MALOVANÝ VÁPNEM

ZUBY ZATNEM

JAK DRÁPY

JAK DRÁPY

JAK DRÁPY NEBO DÁSNĚ


TAK I JÁ 

S PROVRTANÝM RAMENEM

TAK I JÁ 

S PROVRTANÝM RAMENEM


ZA GROŠ KUNDA

PO LEVICI

I PO PRAVICI

I PO PRAMICI

PO LEVICI

I PO PRAVICI 

I PO PRAMICI  

PO LEVICI 

I PO PRAVICI 

I PO PRAMICI   

K TOBĚ DOPLUJEM


TMA KLIDNÁ

POLETUJE VZDUCHEM

POSLEDNÍ BOHÁČ 

PROŠEL JEHLY UCHEM

A VELBLOUDY NEVIDĚT

ASI BUDOU S TEBOU

TOUHLE DOBOU

A JEJICH ZÁDA

A JEJICH ZÁDA 

A JEJICH ZÁDA 

POKRÝVÁ SÁDRA BÍLÁ SVATÁ


A JEJICH ZÁDA 

A JEJICH ZÁDA 

A JEJICH ZÁDA 

POKRÝVÁ SÁDRA BÍLÁ SVATÁ


4. PROMĚNY

VLOČKY SNĚHU

SEDAJ NA TVOU

TVÁŘ


MĚNĚJ SE V SLZY

A PADAJ

ZA OLTÁŘ


ROZBITÝHO KOSTELA

ATˇJSI CHTĚLA

NEBO NECHTĚLA


PAK TLAPKA

KOČKY SÁDROVÝ

POHLADÍ ČELO

JIZVY ZAHOJÍ


VRÁTÍ VLOČKÁM

JEJICH TVÁŘ


LEDOVÝMI KVĚTY

POKRYJE SE PRESBYTÁŘ


5. SNOVÁ

NEPRŮHLEDNÝ ZÁVOJE PAVUČIN

V OKENNÍCH RÁMECH

JAKOBY TO BYLY STÍNY

 POLETUJÍCÍCH SLOV


JEN PRÁZDNÝ HNÍZDA VLAŠTOVEK

NA ZDECH PRŮJEZDŮ

JAKOBY TO BYLY KORÁLE 

SLAVNÝHO RŮŽENCE


JEN TENKÝ LINKY DÝMU CIGARET

VE SLUNEČNÍM JASU

JAKOBY TO BYLY VLÁKNA

 BABÍHO LÉTA


JAKO BY TO BYL SEN

JEN SEN

SEN 


JEN JEMNÝ STOPY ZVÍŘAT

VE VRSTVÁCH PRACHU

JAKOBY TO BYLY DOPISY

PSANÝ TAJNÝM PÍSMEM


JEN NEDOPITÝ SKLENICE PIVA

NA VÝČEPNÍCH STOLECH

JAKOBY TO BYLY POPELNICE

NEVYSLOVENEJCH MYŠLENEK


JEN MOKRÝ ČÁRY DEŠTĚ

NA ZDECH KOSTELA

JAKOBY TO BYLY SLZY

KAMENNEJCH SVĚTCŮ


JAKO BY TO BYL SEN

JEN SEN

SEN


6. MEZI SNEM A REALITOU

PRÁZDNEJ DOPOLEDNÍ LOKÁL

SVĚTLO SE POMALU DERE SKRZ HOSPODSKÝ ZÁCLONY

KTERÝ PŘIPOMÍNAJ NIKOTINOVOU DEKU

A JSOU UŽ MÁLOKDE VIDĚT

TAK JAKO SPOUSTA JINEJCH VĚCÍ

 KTERÝ MIZEJ Z NAŠEHO SVĚTA

JEN KONTURY POPELNÍKŮ NA VOPUŠTĚNEJCH STOLECH

JAKO BY SE TADY ZASTAVIL ČAS

STEJNÝ MÍSTO STEJNÝ HODINY

TÝDNY, ROKY NAD PROPÁLENÝM UBRUSEM

A NEKONEČNÝM ÚČTEM

JAKO BYCH SE NĚKDE ZAPOMNĚL

NEBO ČEKAL NA SCHŮZKU 

KTERÁ NEBYLA DOMLUVENA

JAKO BY Z PAMĚTI VYPADLY VĚCI 

KTERÝ DĚLAJ ČÁRU MEZI SNEM A SKUTEČNOSTÍ

JE TO PODIVNEJ POMĚR ŘEDĚNÍ REALITY A SNU

KDY SNY JSOU REÁLNĚJŠÍ NEŽ REALITA

A SKUTEČNOST NENÍ DŮLEŽITÁ

TMA - SVĚTLO - TMA - SVĚTLO

NA TO SE DÁ SPOLEHNOUT JAKO NA MÁLOCO

NEBO KOHO

JAK ZPÍVÁ VELRYBA SVATÁ

NA SVĚTĚ NIKDO ZA NIC NERUČÍ

HOUPEME SE V BOŽÍ NÁRUČI

JEN TICHO PRÁZDNÝHO LOKÁLU

KTERÝ NEMÁ KDO RUŠIT

KONEČNĚ NĚKDO PŘIŠEL NA SCHŮZKU

KTEROU JSEM SI NEDOMLUVIL

A POKUD TO NENÍ SEN

MLČÍME SPOLU V TICHOSTI


VO SHLEDÁNÍ

VO NÁVRATECH A LOUČENÍ

VO NADĚJI V BEZNADĚJI

VO ŽIVOTĚ ŽIVÝM

A TAKY VO PRÁCI

A MODLITBĚ

A NEMODLENÍ

VO MODLÁCH

A MODELECH

VO DÍRÁCH BEZEDNEJCH

A VĚTRU V NICH

DUŠI ROZPÁRANÝ

JAK PLÁTNO KULEČNÍKU

A TAKY, ŽE ŽIVOT JE

DAR

A BAR  ŽE JE

ZMAR

A ZASE DAR

VO HŘIVNÁCH ZAKOPANEJCH

DAROVANEJCH

VO HŘÍCHU PÝCHY

A ZTRACENÝM ROZUMU

ČERTECH ANDĚLÍCH

NOČNÍM VIDĚNÍ

VŠELIJAKÝ BOŽÍ HAVĚTI

A TAKY VO HLUBINÁCH

MLČENÍ

CHA

A CHYBÁCH NAPÁCHANEJCH

HROZIVEJCH

A TAKY VO RYBÁCH

TICHEM POSEDLEJCH

VO KRUHÁCH

NA HLADINCE

I VO TĚCH POD VOČIMA

I NAD NIMA

A OHNI V NICH

SVATOZÁŘI VYHASLÝ

TVÁŘI ZELENÝ

VODÁCH I RÁNECH

KALNEJCH

A TAKY VO KVÍTÍ

SVATEBNÍM

I HŘBITOVNÍM

POPELU V URNÁCH

A POPELU NA HLAVĚ

I V HLAVĚ

A TAKY VO POHLEDECH

KŘIVEJCH

CESTĚ ROVNÝ

A TRNÍ

NA NÍ

VO NÁSLEDOVÁNÍ

SLEDOVÁNÍ

A BĚDOVÁNÍ

VO CHERUBÍNECH PADLEJCH

SLOVECH ZVADLEJCH

VO KŘÍŠENÍ SLOVA

ZAS

A ZNOVU

A ZNOVA

A TAKY, ŽE Z NEPŘÍZNĚ

JE PŘÍZEŇ

A Z ŽÍZNĚ

ŽÍZEŇ

VO TOM

JAK DÁVAJ ŽIDLE

NAHORU

A ZASE DOLŮ

A ZASE

NAHORU

VO BERÁNKU BOŽÍM

NEBO BÍLÝM

EDENU NA KOPCI

NEBO OBLACÍCH

UŽ NEVÍM

VO DECHU V MECHU

A VAVŘINCI VE VOHNI

KAMENNÝM

SPÁNKU HLUBOKÝM

VO POVOLÁNÍ

POVOLANÝCH

A VOLÁNÍ VYVOLENÝCH


KAMENU ODVALENÝM

HROBU PRÁZDNÝM

A TAKY MASOVÝM

VÁPNEM SOLENÝM

VO SOLI ZEMĚ

VLASECH V NEČASECH

PLEŠI FRANTIŠKÁNSKÝ

A HNÍZDECH PTAČÍCH

ZA UŠIMA

VO KOČCE SVATÝ

HLUCHÝ

A MODREJCH OČÍCH 

JEJÍCH

VO ROHU KOZÍM

KOPYTECH NEKLIDNEJCH

MEDOVEJCH

A VO KÁZÁNÍ NA HOŘE

I DOLE

KŘÍŽI V MŘÍŽI

VOKENNÍ

RÁMU ZLACENÝM

A PAVOUKU V SÍTI

SVOJÍ

VO JARU NOVÝM

LETNICÍCH JEPICÍCH

KUDLANCE

A ÚPLŇKU NEBLAHÝM

VOKOLKEM ZDOBENÝM

MÝM

VO OPONĚ CHRÁMOVÝ

PŘERVANÝ

A DIVADLE PŘED ZRCADLEM

I ZA NÍM

KRÁLIČÍCH NORÁCH

V HORÁCH

PUSTEJCH

VEČEŘI POSLEDNÍ

SNÍDANI PRVNÍ

A SVAČINCE V LESE

HLUBOKÝM

HOUBÁCH VOCTEM

NAPITEJCH

A VO KRVI

A VODĚ

ČISTÝ

JESKYNI ROUNEM

VYSTLANÝ

A SLÁMĚ SVATÝ

STODOLNÍ

VO MYŠÍCH V KLASECH

SCHOVANEJCH

A PTAČÍM KŘIKU

VYZOBANÝM

A SRDCI

NEVÍDANÝM

TVÝM

JAK DĚTI ZVLÁŠTNÍ ŘÍKALY


KOMORA JEDNA PŘEDSÍŇ TAKY LOŽNICE DVĚ


7. NESPAVOST

VE SVĚTLE NOCI

JEŘABIN

DOTYKU TVÉHO

HLEDÁM STÍN

ZA BRANOU NESPAVOSTI

UKAZUJI

MĚSÍČNÍMU SVITU

OTISK TVOJÍ TVÁŘE


TVÁŘE TVOJÍ OTISK 

 SVITU MĚSÍČNÍMU 

UKAZUJI

NESPAVOSTI BRANOU

ZA STÍN HLEDÁM 

OTISK DOTYKU

JEŘABIN NOCI 

SVĚTLE

 VE


8. PŮST DVA PĚT

ZA VOHRADOU KŘÍŽ

Z PRKEN STAVEBNÍCH

DVEŘE VYBOURANÝ

KOMÍN NAKŘIVO


ZDI PROPÁLENÝ

UTRPENÍM A BOLESTÍ

MASKY VODHOZENÝ

DOHASÍNAJ


CHŮZE CHODBOU

NAPOUŠTĚNÍ

DOBA POSTNÍ

VZORKY KOSTÍ

VODEBRANÝ


TENKÁ NIT

NA HRANĚ ODEVZDÁNÍ


KAM SE PŘEVRÁTÍŠ

V PŘÍŠTÍCH MINUTÁCH


LABYRINT NOCI

A NIKDE OHEŇ


JEN NEBESKEJ LUSTR

NA CESTU SVÍTÍ


9. ICHTYS

TAK JAKO SLZY

DOTÝKAJ SE TVÁŘE

TAK JAKO OHEŇ

DOTÝKÁ SE ZÁŘE

TAK JAKO RTY

DOTÝKAJ SE TONŮ

TAK JAKO VÍTR

DOTÝKÁ SE ZVONŮ

TAK JAKO MLHY

DOTÝKAJ SE KRAJINY

TAK JAKO RYBY

DOTÝKAJ SE HLADINY

TAK JAKO VODY

DOTÝKAJ SE ZEMĚ

TAK ZŮSTANU V TOBĚ

A TY VE MNĚ 


TAK JAKO SLZY

TAK JAKO TVÁŘE 

TAK JAKO OHEŇ 

TAK JAKO ZÁŘE

TAK JAKO NEBE 

TAK JAKO ZEMĚ


TAK JAKO RTY

DOTÝKAJ SE TÓNŮ

TAK JAKO VÍTR

DOTÝKÁ SE ZVONŮ

TAK JAKO MLHY

DOTÝKAJ SE KRAJINY

TAK JAKO RYBY 

DOTÝKAJ SE HLADINY

TAK JAKO VODY 

DOTÝKAJ SE ZEMĚ

TAK ZŮSTANU V TOBĚ

A TY VE MĚ


10. KRAJINY

DO KRAJINY ČASU

DO KRAJINY MRAKŮ

DO KRAJINY PTÁKŮ


DO KRAJINY


DO KRAJINY OHNĚ

DO KRAJINY TĚLA

DO KRAJINY DOTYKŮ


DO KRAJINY


DO KRAJINY TICHA

DO KRAJINY STÍNŮ

DO KRAJINY MLČENÍ


DO KRAJINY


DO KRAJINY NĚHY

DO KRAJINY POCITŮ

DO KRAJINY MLHY


DO KRAJINY


DO KRAJINY SVĚTLA

DO KRAJINY SNŮ

DO KRAJINY PAMĚTI


DO KRAJINY


DO KRAJINY TVOJÍ ...


11. L. K.   BÁSEŇ  I.M. JIROUSE ZE SBÍRKY OKUJE

MĚL JSEM MLUVIT O MADONÁCH

I KDYŽ SNAD SPÍŠ BYCH MLUVIT MĚL O KOČKÁCH

O MADONÁCH POTKÁNKY DRŽÍCÍCH

O MADONÁCH DRŽÍCÍCH SKELETY V NÁRUČI

I O TĚCH CO DRŽÍ V NÁRUČI KOSTŘIČKY

O ALABASTRU JENŽ SÁDŘE SE PODOBÁ

O SÁDŘE JEŽ V ALABASTR SE ZMĚNÍ MLUVIT JSEM MĚL

O KOČKÁCH JEŽ MĚNÍ SE V MADONY ALABASTROVÉ

O MADONĚ-KOČCE ALABASTROVÉ A SVÍCI V SRDCI JEJÍM HOŘÍCÍ

O HNÍZDECH PRÁZDNÝCH VYHASLÝCH A SVÍCÍCH HOŘÍCÍCH

PŮLLITRECH VYPITÝCH

O KOŤÁTKÁCH STRÁŽENÝCH STRÁŽCI MLUVIT JSEM MĚL

O RYBĚ V SRDCI MADONY O RYBĚ ICHTYS SE ZVOUCÍ

A MLUVIT SNAD MĚL JSEM I O JEDNOROŽCI

A MLČET MĚL JSEM I O TOM O ČEM TEĎ MLUVÍM

AŤ CHCI ČI NECHCI


NAPSAL JSEM SI TO PROTO ABYCH TO ČET

KDYBYCH TO ŘÍKAL ZPAMĚTI

VYPADALO BY TO ŽE TO NESTOJÍ ZA ŘÍKÁNÍ

NESTOJÍ TO ANI ZA ČTENÍ

ALE VYPADÁ TO PŘECE JENOM LÍP


AŤ CHCI NEBO NECHCI

O ČEM TEĎ MLUVÍM MĚL JSEM MLČET

I O JEDNOROŽCI MĚL JSEM MLČET

I O RYBĚ ICHTYS V SRDCI MADONY

O KOŤÁTKÁCH STRÁŽENÝCH MLČET JSEM MĚL

O STRÁŽCÍCH JEJICH MLČET MĚL BYCH TAKY

I O HNÍZDECH PRÁZDNÝCH VYHASLÝCH

O SVÍCÍCH HOŘÍCÍCH

O KOČKÁCH ALABASTROVÝCH

O ALABASTRU JENŽ SÁDŘE SE PODOBÁ

O SÁDŘE JEŽ PODOBÁ SE ALABASTRU

O FLASTRU NA TVÁŘI ZJIZVENÉ DRÁPKY KOČIČÍMI

MLČET JSEM MĚL AŤ ŘEKNOU TO JINÍ 

AŤ NAPÍŠÍ TO JINÍ

ZIMA SE PŘIBLÍŽÍ

NA FOUSKÁCH KOČEK
TŘPYTIVÉ JÍNÍ

                                                

                                                   LESNÍ HŘBITOVY

1. NOČNÍ VIDĚNÍ

NA OBLOZE SVÍTĚJ HVĚZDY

JAKO BY TO BYLO

NEBESKÝ MĚSTO


JEN MÁMENÍ

NA KŘÍDLECH

NOCI


MÝM OBLIČEJEM 

PROLETĚL NOČNÍ

PTÁK


JEN BAREVNÝ 

SKVRNY NA

DLANÍCH POCITU


ZAMÁVAL KŘÍDLY

A VRÁTIL SE 

DRUHOU STRANOU


JEN PODIVNEJ SEN

NA ČELE

SVÍTÁNÍ


ANI JSEM 

TO

NECÍTIL

JEN SE MI ZDÁLO

ŽE MĚ JEHO KŘÍDLA

POHLADILA


2. NEBESKÁ

PO NEBI PLUJE SIRÉNA

S RYBÍ HLAVOU


KREV TLEJÍCÍ V ŽILÁCH

JAKO LISTÍ NA BÍLÝCH STEHNECH

JEZERA


PO NEBI PLUJE ZÁPALNÝ ÚHOŘ

DUŠE PLAZÍCÍ SE JAKO TĚLO

BEZHLAVÝHO HADA

DO ŘÍŠE VĚČNOSTI


PO NEBI PLUJÍ HOŘÍCÍ LVICE

ÚDY LEŽÍCÍ JAKO UBITÉ ZVÍŘE

V ČERNÉM POKOJI

S OCELOVOU MASKOU

PERLEŤOVÝHO CHLADU


PO NEBI PLUJÍ HOŘÍCÍ KŘÍŽE

TVÁŘ OBLETUJÍCÍ SEN

ZLATÉ NYMFY
JAKO STÁDO BÍLÝCH OKŘÍDLENÝCH MUFLONŮ


PO NEBI PLUJE TĚLO

HOŘÍCÍ

MODRÝM JASNÝM

PLAMENEM


3. JAKOBY

JAKOBY VRÁSKY

ROZŘEZALY TVÁŘE


JAKOBY DLANĚ

NEMOHLY SE DOTKNOUT


JAKOBY KŮŽE

ZAPOMNĚLA DÝCHAT


JAKOBY

POT TUHNUL V TĚLE

JAKOBY OČI

ZAPOMNĚLY VIDĚT


JAKOBY OPUSTIL

MĚ CIT


JAKOBY MARNOST

NEBRALA KONCE


JAKOBY VŠECHNO

DRŽELO NA POSLEDNÍ NITI


JENOM BOLEST MĚLA SVOJI 

BARVU


4. ANDĚL

ORNAMENTY NA VEŘEJÍCH 

STOPY PRÁZDNA V ULICÍCH

JEN TLUKOT KŘÍDEL

OLIZUJE

NEKONEČNĚ DLOUHOU

NOC

A V JEJÍM TICHU

JAKO BYCH SLYŠEL

KROKY

PŘIŠEL ANDĚL


5. NĚHA

OZVĚNA TETUJE

JIZVY NA BŘICHO

KRAJINY


ECHO BEZ PŮVODNÍHO SLOVA


NAHÉ PAŽE

OSLEPUJÍ

ČERNÉ DÍRY


ECHO BEZ PŮVODNÍHO SLOVA


VE STÍNU ZABITÝCH

SVÍTÍ LAMPY

JAKO URNY


ECHO BEZ PŮVODNÍHO SLOVA


SVOU NĚHU

HLEDÁM

V ÚSTŘICÍCH

JAK POSTŘELENÁ KOČKA

LEZU DO ZBYTEČNÝCH

ULIC


6. NADĚJE

KREV TĚLO SRDCE JAZYK DUŠE

KREV TĚLO SRDCE JAZYK DUŠE

KREV TĚLO SRDCE JAZYK DUŠE


 SMUTEK OKUSUJE DUŠI

 A KRVE NEVIDĚT

 TUPOST SE BOŘÍ DO SRDCE

 A KRVE NEVIDĚT

 KRUTOST PÍŠE DO MORKU KOSTÍ

 A KRVE NEVIDĚT

 PRÁZDNOTA NAFUKUJE TĚLO

 A KRVE NEVIDĚT

 NENÁVIST OLIZUJE ZUBY

 A KRVE NEVIDĚT

 JEN NAD MÝMI ÚSTY

 SE OBJEVIL

 NEPATRNÝ PRAMÍNEK KRVE

JAKO BYCH BYL

DUŠE MÍRNĚ 

NACHLAZEN


KREV TĚLO SRDCE JAZYK DUŠE

KREV TĚLO SRDCE JAZYK DUŠE

KREV TĚLO SRDCE JAZYK DUŠE


7. POSLEDNÍ DEN

DUŠE BUDOU LÉTAT

JAKO ORLI

NA TVÁŘÍCH SLZY

SRDCE PLNÝ CITU

A HRŮZY


ONA HROBY TY URNY JÁ ROZPTÝLEN VĚTREM


OČI BUDOU SVÍTIT 

JAKO ROZPÁLENÝ CIHLY

ČERNÝ  A SPÁLENÝ 

JSOU STOPY

NOCI


ONA HROBY TY URNY JÁ ROZPTÝLEN VĚTREM 


ÚSTA BUDOU MLČET

JAKO LÁVA V POMPEJÍCH

NA OZUBENÝCH KOLECH

PO ŠPIČKÁCH PROJDE

POSLEDNÍ DEN


ONA HROBY TY URNY JÁ ROZPTÝLEN VĚTREM  


8. KRUHY

S OČIMA DRAVÝ ZVĚŘE

SVÍTÁNÍ VYPOUŠTÍ

PĚNU NOCI

JEN NEPATRNÁ BÍLÁ ČÁRA

KRESLÍ ORLICE NADĚJE

NA HROTY KŘÍŽŮ


MÉ JMÉNO

MŮJ HLAS 

MŮJ STÍN

JSOU VLCI


POSTAVY POTÁCEJÍCÍ SE

VLNOU MLHY

PODPÍRAJÍ ČERNÝ PAŽE NOCI

TRUPY DIVOKEJCH ZVÍŘAT

SVÍTÍ OBLOUKEM HLUCHÝHO SLUNCE

POD KOPYTY SVĚTLA

TANČÍ NOŽE TANEC

POSVÁTNÝHO KRUHU

S OČIMA DRAVÝ ZVĚŘE

SVÍTÁNÍ VYPOUŠTÍ 

PĚNU NOCI


MÉ JMÉNO  MŮJ HLAS MŮJ STÍN

MÉ JMÉNO MŮJ HLAS MŮJ STÍN 

MÉ JMÉNO MŮJ HLAS MŮJ STÍN 

JSOU VLCI


9. SAMOTA

ÚSTA DUSÍ 

BALVANY MLČENÍ

VTEŘINY KAPOU

JEDNA DO DRUHÝ

JAK HOŘÍCÍ ČAS


OČI PLNÝ JEDU V ZÁDECH FINSKÝ NOŽE


ČERNÝ PRAPORY VLAJÍ 

NAD KRAJINOU 

SPÁLENÝHO ČASU

STÍNY TISÍCŮ LET ZVONÍ

JAK KLADIVA A HRANY


OČI PLNÝ JEDU V ZÁDECH FINSKÝ NOŽE


JEZERA PLNÁ RYBÍCH BŘICH

STOVKY NĚMÝCH KŘÍDEL

V KORUNÁCH STROMŮ

JAK HORY UHELNÝHO PRACHU


OČI PLNÝ JEDU V ZÁDECH FINSKÝ NOŽE


PRŮZRAČNÝ ŠÍLENSTVÍ SAMOTY

UBÍJÍ DUŠI

JAK SRDCE BRONZOVÝHO ZVONU


OČI PLNÝ JEDU V ZÁDECH FINSKÝ NOŽE


VLTAVA MLČÍ

NIC NEŘÍKÁ

ANDĚLÉ SMRTI LÉTAJÍ

JAK KVĚTY TOPOLŮ


OČI PLNÝ JEDU V ZÁDECH FINSKÝ NOŽE


10. DOBROU NOC

NA ŘECE SNŮ

POTKAL JSEM SVĚTLO

BYLO NAHÝ

MINULO MĚ

A NECHALO OSUDU

OTOČIL JSEM SE

A JEHO BÍLÁ ZÁDA

POKRÝVAL SMUTEK


JAK PŘÍZRAK

STOJÍM NAD HLADINOU

RÁNA

JEN VÍTR

KRESLÍ DÍRY

NA MŮJ OBLIČEJ